SARDINIA STONE SRL

Profilo

ITALIANO:
La Sardinia Stone, fondata nel 2004, è un’azienda giovane costituita però da imprenditori con una lunga esperienza nel settore del marmo che lavorano per rinnovare costantemente quello che, più che un impegno, può essere considerata una passione: “la lavorazione e commercializzazione del Daino Reale”.
Lo stabilimento, sito sulla strada che collega Orosei a Dorgali, sorge nel cuore del comparto marmifero di Orosei.

I nostri materiali:
La grande capacità produttiva, composta principalmente da blocchi, lastre e lavorati, permette alla Sardinia Stone soddisfare velocemente anche i clienti più importanti ed esigenti in ogni parte del mondo.
Siamo in grado di fornire qualsiasi tipo di marmo lavorato partendo dal blocco grezzo.

La ricerca del particolare
Anche se attualmente i nostri maggiori mercati, oltre a quello nazionale, sono quelli asiatici ed europei, il continuo impegno per essere sempre competitivi nella qualità e nella flessibilità della produzione, concretizzati tramite l'attuazione di sempre nuovi programmi di investimento in tecnologie e macchinari all'avanguardia, hanno lo scopo di incrementare le nostre competenze a beneficio di tutti i vecchi e nuovi mercati.

Marmo Daino Reale. Vendita blocchi, lastre e lavorati.
SS.125 Km.219,4
08028 Orosei (NU)
Tel. 0784 998 268
Email: info@sardiniastone.com

INGLESE:
The Sardinia Stone, founded in 2004, is a new but established by entrepreneurs with extensive experience in the marble industry is constantly working to renew that, rather than a commitment, passion can be considered a "processing and marketing of Daino Reale".

The plant, located on the road between Orosei in Dorgali, located in the heart of the Orosei marble sector.

Our materials
The high production capacity, mainly composed of blocks, slabs and cut, allowing to Sardinia Stone to meet quickly even the most important and demanding in the world.
We can supply any kind of worked marble starting from the raw block.

Search for the details:
Although currently our biggest markets, in addition to the national level, are those in Asia and Europe, the ongoing effort to be competitive in quality and production flexibility, materialized through the implementation of the latest programs of investment in technology and machinery to 'edge, aim to increase our skills for the benefit of all existing and new markets.

Marble Daino Reale. Raw block, slabs and cut
SS.125 Km.219,4
08028 Orosei (NU)
Tel. 0784 998 268
Email: info@sardiniastone.com

RUMENO:
Sardinia Stone, înființată în anul 2004, este o companie tânără și totuși formată din antreprenori cu o lungă experiență în sectorul marmurei, care lucrează în mod constant pentru a reînnoi ceea ce, mai mult decât un angajament, poate fi considerat o pasiune: „prelucrarea și
comercializarea de Daino Reale”.
Întreprinderea, situată pe șoseaua ce leagă Orosei de Dorgali, se află în inima
sectorului de marmură din Orosei .

Materialele noastre:

Capacitatea mare de producție, formată în principal din blocuri, plăci și marmură prelucrată, face ca Sardinia Stone să-i poată satisface rapid chiar și pe cei mai importanți și exigenți clienți din orice colț al lumii.
Putem furniza orice tip de marmură prelucrată începând de la blocul brut.

Urmărirea specificului

Cu toate că, în prezent piețele noastre cele mai mari, în afară de cea națională, sunt cele din Asia și Europa, angajamentul continuu de a fi întotdeauna competitivi în ceea ce privește calitatea și flexibilitatea producției, concretizate prin implementarea continuă de noi programe de investiție în tehnologii și echipamente de ultimă generație, au scopul de a crește competențele noastre în beneficiul tuturor piețelor cu vechime și a celor noi.


Marmură Daino Reale. Comercializare de blocuri, plăci și marmură prelucrată.
SS.125 Km.219,4
08028 Orosei (NU)
Tel. 0784 998 268
Email: info@sardiniastone.com

RUSSO:
Sardinia Stone, основанная в 2004 году, представляет собой молодую компанию, состоящую из предпринимателей с многолетним опытом работы в секторе обработки мрамора, которые работают над постоянным обновлением, чтобы усилия заменить страстью: «обработка и маркетинг в Дайно Реале».
Завод, расположенный на шоссе Орозеи-Доргали, находится в самом сердце мраморной отрасли Орозеи.

Наши материалы:

Большие производственные мощности по обработке блоков и плит в готовые изделия позволяют Sardinia Stone быстро удовлетворять даже самых крупных и требовательных клиентов в любой части мира.
Мы можем поставить любой тип обработанного мраморного изделия.

В поиске нового

Хотя в настоящее время нашими основными рынками, в дополнение к национальному, являются азиатские и европейские, постоянное стремление всегда быть конкурентоспособным в отношении качества и гибкости производства достигается благодаря реализации все новых инвестиционных программ в области технологий и оборудования. Мы стремимся совершенствовать наши навыки на благо всех существующих и новых рынков.

Marmo Daino Reale. Продажа блоков, слябов и продуктов обработки.
SS.125 Km.219,4
08028 Orosei (NU)
Тел.: 0784 998 268
Email: info@sardiniastone.com


Richiedi Informazioni
(registrazione richiesta)
tutte le offerte di SARDINIA STONE SRL

Capacitatea mare de producție, formată în principal din blocuri, plăci și marmură prelucrată, face ca Sardinia Stone...

SARDINIA STONE SRL
Sardinia Stone, înființată în anul 2004, este o companie tânără și totuși formată din antreprenori cu o lungă experiență...
Termina tra 2021-05-23 15:13:00
Vai alla news

Большие производственные мощности по обработке блоков и плит в готовые изделия позволяют Sardinia Stone быстро...

SARDINIA STONE SRL
Sardinia Stone, основанная в 2004 году, представляет собой молодую компанию, состоящую из предпринимателей с многолетним...
Termina tra 2021-05-23 15:18:00
Vai alla news

Societatea Sardinia Stone, cu fabrica sa, situată pe strada ce leagă localitățile Orosei și Dorgali, ocupă un loc...

SARDINIA STONE SRL
Sardinia Stone - Extracție blocuri de marmură și plăci de marmură Orosei, made in Italy. Datorită capacității mari de...
Termina tra 10 giorni
Vai alla news

Societatea Sardinia Stone, cu fabrica sa, situată pe strada ce leagă localitățile Orosei și Dorgali, ocupă un loc...

SARDINIA STONE SRL
Sardinia Stone - Firmă specializată în vânzarea de marmură Daino fulg de nea, made in Italy. Societatea Sardinia Stone,...
Termina tra 10 giorni
Vai alla news

Sardinia Stone - Firmă specializată în vânzarea de marmură Daino fulg de nea, made in Italy

SARDINIA STONE SRL
Sardinia Stone - Firmă specializată în vânzarea de marmură Daino fulg de nea, made in Italy. Societatea Sardinia Stone,...
Termina tra 10 giorni
Vai alla news

Sardinia Stone - Promovare, extracție și vânzare de marmură Daino perlată, made in Italy

SARDINIA STONE SRL
Sardinia Stone - Promovare, extracție și vânzare de marmură Daino perlată, made in Italy. Societatea Sardinia Stone,...
Termina tra 10 giorni
Vai alla news

Sardinia Stone - Ocazie - producție și vânzare de marmură Daino striată, made in Italy

SARDINIA STONE SRL
Sardinia Stone - Ocazie - producție și vânzare de marmură Daino striată, made in Italy. Datorită capacității mari de...
Termina tra 10 giorni
Vai alla news
Torna su